250 ปีปัจฉิมกาลอยุธยา: สมฤทธิ์ ลือชัยเสนอถอดรื้อบทเรียนอยู่กับความรู้มากกว่าความแค้น