หมุดคณะราษฎรหาย! พินิจการกระทำของกลุ่มอนุรักษ์นิยมในเชิงจิตวิทยา