ครม.ไฟเขียวร่างความตกลง ไทยกับรัฐรัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคนิคทางทหาร