ร้องใช้ ม.44 ปลดบอร์ดบินไทยยกชุด - ชะลอการบังคับใช้ พ.ร.บ.ธุรกิจ รปถ. ออกไป 1 ปี