บทความวิชาการเชิงเสียดสีประท้วงกรณี CEU ถ้าโลกไม่มี 'เสรีภาพทางวิชาการ'