เกิดเหตุโจมตีฐานปฎิบัติการและจุดตรวจ 13 จุด ในจังหวัดชายแดนภาคใต้