วงเสวนา Thisable แนะรัฐเตรียมความพร้อมจัดเลือกตั้ง-ต้องอำนวยความสะดวกคนพิการ