ประยุทธ์ปลื้ม ตลาด อ.ต.ก. ถูก CNN จัดอันดับ เป็น 1 ใน 10 ตลาดสดที่ดีที่สุดในโลก