'พาณิชย์' สั่งจับตาไฟขึ้น-สินค้าขยับ เอกชนโวยกระทบธุรกิจ กกพ. แจงขึ้นตามราคาก๊าซ