บทความแปล: ประชาธิปไตยของอาเซียนนั้นแกร่งขนาดไหนกัน”