ก.ยุติธรรมจ่อโละลูกจ้างชั่วคราวกว่า 2 พัน 'เครือข่ายพยาบาล' ขอบคุณ ประยุทธ์ พอใจผลบรรจุ