เสียงจากเรือนจำ ไผ่ ดาวดินยินดีที่ได้รับรางวัล แต่สิ่งที่ต้องการมากกว่าคืออิสรภาพ