ศาลแพ่งอ่านคำสั่งชี้ขาด คดีลิฟต์บีทีเอสเป็นอำนาจพิพากษาของศาลยุติธรรม