7 ปี สลายแดง ศปช. เปิดอีก 5 ความจริง ย้ำปรองดอง ที่ไร้ความจริง-ยุติธรรม เป็นแค่โฆษณาชวนเชื่อ