3 วันยังไม่ได้กลับบ้าน ทหารเชิญครูตาดีกาสะบ้าย้อยอยู่ค่ายฯ อ้างปลอดภัย หลังถูกอุ้ม