ชาวริมโขงสิ้นหวัง อัดรัฐจัดเวทีหนุนเขื่อนปากแบงแทนที่จะฟังข้อเท็จจริงของชุมชน