ประยุทธ์ ปลื้มนานาชาติยอมรับไทย หลังทูตไทยได้รับเลือกตั้งเป็นผู้พิพากษาศาล ก.ม.ทะเลระหว่างประเทศ