ราคายางตก 'ประยุทธ์' ชี้ปัญหาหนึ่งปลูกมากเกินไป แนะปลูก 'ทุเรียน-มังคุด' แทน