จำเลยฉีกบัตรประชามติ เบิกความต่อศาล ไม่เห็นด้วยกับกับการจำกัดสิทธิรณรงค์ค้าน ร่าง รธน.