บทความแปล: ความสัมพันธ์ 3 เส้าระหว่างจีน ฮ่องกงและไต้หวัน