หมอมงคล ถามกรมบัญชีกลาง ปมบัตรรักษา ขรก. ชี้ไร้ประโยชน์ แก้ทุจริตไม่ได้ เปลืองงบฯ