ส่องวิกฤตเวเนซุเอลา ผ่านพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจศตวรรษร่วมสมัย