รัชกาลที่ 5 ไม่ทรงประสงค์ให้มีการกราบไหว้ตัวพระองค์เอง