13 ปีที่รอคอย พนง.โรงแรมมาเลเซียสู้จนได้ข้อตกลงสภาพการจ้างคืน