แคนาดารับมือผู้ลี้ภัยชาวเฮติ-หลังเดินทางข้ามพรมแดนจากฝั่งสหรัฐฯ หลายร้อย