การบินไทย ไตรมาส 2 ขาดทุนกว่า 5 พันล้าน เหตุแข่งขันรุนแรง