ผู้ป่วยโรคไตเผยเจอปัญหาจัดส่งน้ำยาล่าช้าเดือดร้อนทั้งประเทศ