จากคนเสื้อแดงถึง วาสนา นาน่วม: 'ถ้าอยากรายงานข่าวของเราทำไมไม่มาสัมภาษณ์เรา'