เอลิซาเบตตา โปเลนกี

7 ก.ค. 2554, แสดงความยินดีและเรียกร้องต่อยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรณีความตายจากการสลายการชุมนุม 2553
/journal/2011/07/35924