น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

รมต. ไอซีที ประกาศเข้มบังคับใช้กฎหมายหมิ่นและ พ.ร.บ.คอมพ์อย่างเด็ดขาด
journal/2011/08/36472