ปลอดประสพ สุรัสวดี

รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXdOREUyTURnMU5BPT0%3D&sectionid=TURNd01RPT0%3D&day=TWpBeE1TMHdPQzB4Tmc9PQ%3D%3D