เกียง โก๊ะ ไล ลิน

ผู้อำนวยการโครงการริเริ่มด้านการอ่าน, หอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์
journal/2011/08/36624