สมยศ พฤกษาเกษมสุข

ผมเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าพลังแห่งความร่วมมือ และการสมานฉันท์สากลของสหภาพแรงงาน และผู้รักความเป็นธรรมทั่วโลก จะได้ร่วมกันเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองเป็นผลสำเร็จ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวสู่สังคมประชาธิปไตยต่อไป

“สมยศ” ร่อนจดหมาย จี้ไทยปล่อยนักโทษการเมือง, 25 ส.ค. 2554
journal/2011/08/36654