ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

.ยกเลิกการชุมนุมคัดค้านร่าง พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ ..เนื่องจาก..สาระสำคัญยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม ตามที่รัฐบาลชุดที่แล้ววางไว้..

โฆษกกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
http://www.innnews.co.th/พธม-ยกเลิกชุมนุมค้านพรฎ-แจงพอใจประชา--322426_01.html