สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี

แหล่งผลิตข้าวใหญ่สุดของประเทศคือที่ราบภาคกลางที่จมบาดาลอยู่ตอนนี้แหละ ที่สำคัญ แหล่งอุตสาหกรรมที่เป็น supply chain อยู่ชั้นนอกเช่นกัน ความเสียหาย (อันอาจจะเกิดกับเขตชั้นใน) ที่พยายามปกป้องกันนั้นคืออะไร? สนามบิน ศูนย์ราชการ แหล่งผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมจมน้ำหมดแล้ว และท่านกำลังปกป้องอะไรกันอยู่ สิ่งที่ท่านกำลังปกป้องคือ เกียรติภูมิแห่งความเหลื่อมล้ำทางสังคมและช่องว่างอันใหญ่โตของการพัฒนาที่ล้มเหลวตลอดระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมาต่างหาก

ผู้สื่อข่าวอาวุโส นสพ.เดอะเนชั่น
journal/2011/11/37960