พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

อันนี้มันคือภาษาความยุติธรรม ภาษาประชาธิปไตย ภาษาสากลจำนวนมาก ซึ่งถ้าเราคุยกันนี่ผมว่ามันน่าอับอายกว่าการที่คุณจะบอกว่านายกรัฐมนตรีพูดภาษาอังกฤษกระท่อนกระแท่นนะ คือประเทศนี้พูดภาษาประชาธิปไตยและความยุติธรรมได้อย่างกระท่อนกระแท่นมาก

กล่าวถึงคดีอากง SMS
http://shows.voicetv.co.th/wakeup-thailand/24154.html