เกษียร เตชะพีระ

ความหัศจรรย์ของระบอบประชาธิปไตยปัจจุบันคือผู้คนจำนวนมากในสังคมกลับมีความคิดความเข้าใจเสมอเหมือนอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ทำให้เกิดความสับสนปนเประหว่างพื้นที่การเมือง พื้นที่สาธารณะ กับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

3 ก.พ. 55, เสวนา “ปรีดี พนมยงค์ กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
journal/2012/02/39098