ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์

ที่ต้องขอพระราชทานอภัยโทษ ไม่ใช่เพราะอากง "แพ้" ต่อความผิดที่ถูกคนกล่าวหา แต่จริงๆ แล้ว "แพ้" ต่อความอยุติธรรมในสังคมไทย

2 เม.ย. 2555