รอส ลาเจอร์เนส หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กูเกิล

บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ไม่ถูกลงโทษจากบทสนทนาของผู้ใช้โทรศัพท์ ในขณะเดียวกันเจ้าของเว็บไซต์ที่มีความรับผิดชอบไม่ควรได้รับการลงโทษจากความเห็นของผู้ใช้ที่ไปโพสต์บนเว็บไซต์นั้นๆ แต่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กำลังถูกใช้เพื่อการนี้

 

ความเห็นต่อการบังคับใช้กฏหมาย พรบ.คอมฯ ต่อ ผอ.ประชาไท วันที่ 30 พ.ค. 2555
http://www.prachatai3.info/journal/2012/05/40767