สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ในมุมที่กว้างกว่า ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือการแสดงการเคลื่อนไหวของบทบาทศาล รธน. สะท้อนการช่วงชิงอำนาจนำทางการเมืองระหว่างฝ่ายรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งกับศาลที่เป็นพลังอนุรักษ์นิยม

7 มิ.ย. 2555
journal/2012/06/40908