จาตุรนต์ ฉายแสง

ประชาชนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทย รวมทั้งผู้ที่เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อไป เป็นจำนวนมากนั้น มิได้ต้องการเพียงให้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเท่านั้น ที่สำคัญกว่าก็คือ ต้องการให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยและสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

จดหมายเปิดผนึกถึง ส.ส.พรรคเพื่อไทยและประชาชนผู้รักประชาธิปไตย
journal/2012/06/40989