ปฤณ เทพนรินทร์

ในวาระของการรำลึกวันชาติในอดีต 24 มิถุนา หากเราต้องการสืบทอดเจตนาของคณะราษฎรแล้ว ก็จำเป็นที่จะต้องช่วงชิงความหมายเหล่านี้คืนมาจากนิทานประชาธิปไตยแบบไทยๆ เพื่อไม่ให้การอภิวัฒน์ของคณะราษฎรต้องสูญเปล่า และที่สำคัญที่สุด เพื่อให้อำนาจสูงสุดของประเทศนี้นั้น ได้เป็นของราษฎรทั้งหลายเสียที

นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปาฐกถานำร่วมกับเกษียร เตชะพีระ "นิทานประชาธิปไตยไทย", 24 มิ.ย. 55