เกษียร เตชะพีระ

"..ในวัฒนธรรมภาษาของชาติและมหาชนหนึ่งๆ การพูดเขียนสะกด "ผิด" ไวยากรณ์หรือเสียงย่อมมีแน่ๆ และการถกเถียงเรื่องนี้ระหว่างบัณฑิตภาษากับสังคมก็ย่อมมีไปเรื่อยๆ เป็นธรรมดา สิ่งที่พึงทำคือปล่อยเสรีให้การสนทนาระหว่างเราไม่ว่าบัณฑิตภาษาหรือสามัญชนดำเนินไปอย่างเปิดปลายเรื่อยๆ อย่าแทนที่มันด้วยคำสั่งบงการจากบัณฑิตภาษาเลย.."

 
3 ต.ค.55 โพสต์ในเฟซบุ๊ก แสดงความเห็นต่อสัมภาษณ์ราชบัณฑิตฯ “อยากเขียนแบบผิดๆ ก็เรื่องของพวกคุณ”
https://www.facebook.com/kasian.tejapira/posts/359990664089426