ประวิตร โรจนพฤกษ์

"การกินเจในฐานะการ ‘ละบาป’ นั้น แท้จริงแล้วเป็นการละบาปจากมุมมองที่มีมนุษย์เป็นที่ตั้งในฐานะศูนย์กลางจักรวาล"

17 ต.ค.55, ใน เทศกาลกินเจในฐานะการอุปโลกน์ความดีของมนุษย์
http://prachatai.com/journal/2012/10/43201