สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ

"..เพียงแต่ประชาชนในวันนี้ ได้เปลี่ยนจาก ”มุตตา” เป็น ”มุนินทร์” เสียแล้ว สิ่งที่ชนชั้นนำจะต้องเผชิญ คือ การไม่ยอมรับและตอบโต้อย่างเต็มที่จากประชาชน และในที่สุดชนชั้นปกครองจารีตก็จะต้องพ่ายแพ้ด้วยกาลเวลา และพ่ายแพ้ด้วยแรงเงาของประชาชนนั่นเอง"

จาก โลกวันนี้วันสุข ฉบับที่๓๘๔ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=264091533712813&id=100003359048125