บารัค โอบามา

"..และวันนี้ ผมยินดีที่ได้มายืนเคียงข้างผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งของประเทศไทย เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการยึดถือในประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล นิติรัฐและหลักสิทธิมนุษยชนสากล.."

18 พ.ย.55, กล่าวกับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ทำเนียบรัฐบาล
http://prachatai.com/journal/2012/11/43721