ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

"คนอย่าง เสธ.อ้าย มีนะในอเมริกา แต่มันขึ้นเป็นหน้าข่าวไม่ได้ มันจะอยู่ในข่าวท้องถิ่น ข่าวบ้าๆ บอๆ หรือในเว็บไซต์"

16 พ.ย.55, ตอบประเด็น คนอย่างเสธ.อ้ายในประชาธิปไตยแบบอเมริกันมีไหม ในเสวนาเลือกตั้งอเมริกา
http://www.prachatai.com/journal/2012/11/43753