ทวี จิตตาดู

"ในฐานะชาวบ้าน เหมือนว่ามีบางอย่างที่อยุติธรรม คือเราไม่สามารถจะแสดงอะไรออกไปตรงๆ ได้ ถ้าแสดงออกตรงๆ ก็จะโดน 112 เหมือนกับที่นักโทษการเมืองโดน ทุกคนอย่าไปอยู่ในกรอบกันหมด ความคิดจะต้องกว้างออกไป คุณจะอยู่ระดับไหน ต้องวิจารณ์ได้ แต่ต้องวิจารณ์ในสิ่งที่ถูกที่ต้องไม่ใช่ด้วยการใส่ร้าย"

1 ปธ.สภา : 39,185 ประชาชน คุยกับรากหญ้าเชียงใหม่ หลังแก้ 112 ถูกปัดตก
http://prachatai.com/journal/2012/11/43773