วีรพัฒน์ ปริยวงศ์

"ที่ 'เสธ.อ้าย' เรียกชุมนุมได้ ก็เพราะมี 'ประชาธิปไตย' เหลืออยู่บ้างนี่แหละครับ ตรงกันข้าม หากเราไม่มี 'ประชาธิปไตย' หลงเหลือเลย ก็อาจมี 'เผด็จการที่แสนดี' จับ 'เสธ.อ้าย' ไปขังไม่ให้ชุมนุมแล้ว"

21 พ.ย. 55, โพสต์สถานะบนเฟซบุ๊กส่วนตัว
https://www.facebook.com/verapat/posts/3677161661813