สุดา รังกุพันธ์

“ความน่าเชื่อถือต่อกระบวนการยุติธรรมติดลบหมดแล้ว เป็นไปไม่ได้ที่จะเดินหน้าสู่ความปรองดองโดยยังมีนักโทษการเมืองถูกขังอยู่เช่นนี้”

13 ม.ค. 56, นักวิชาการและนักกิจกรรมกลุ่มปฏิญญาหน้าศาล
http://prachatai.com/journal/2013/01/44643